Klachtenformulier

Ondergetekende:

Naam cliënt:____________________________________

Straat en huisnr:_________________________________

Pc en woonplaats:_______________________________

Telefoon:______________________________________

E-mail:________________________________________

Omschrijving klacht:  Mijn klacht is als volgt:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Datum:                                   Handtekening