Activiteiten

Waarom curatele, onderbewindstelling of mentorschap?

Alle drie zijn een maatregel voor meerderjarigen die niet of niet helemaal voor zichzelf kunnen zorgen, zoals mensen met een verstandelijke beperking of zij die niet geleerd hebben met geld om te gaan. Voorop staat bescherming van betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken.

Bewind: bedoeld voor hen die, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Over goederen die onder bewind zijn gesteld kan door betrokkene niet meer zelfstandig worden beslist. Betrokkene wordt handelsonbevoegd over zijn goederen.

Mentorschap: bedoeld voor hen die hun eigen belangen niet meer goed kunnen behartigen. Te denken valt aan verstandelijk gehandicapten, psychiatrische comateuze patiënten. Maar ook voor ouderen en dementerenden. Bij mentorschap gaat het niet om financiële handelingen, maar vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Beslissingen worden zoveel mogelijk met betrokkenen in overleg genomen.

Curatele: bedoeld voor hen die zowel hun financiële als ook andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Er zijn diverse criteria die kunnen leiden tot ondercuratelestelling. Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid.

Meer informatie over bewind, mentorschap en curatele kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Onze werkwijze:

Beschermingsbewind: Door intensieve samenwerking en veelvuldig overleg samen met onze beschermelingen een gezonde financiële huishouding opzetten. Tevens zorgen voor een stabiele thuissituatie (soms door bemiddeling in zorg etc.).

Bij mentorschap zorgen voor de nodige invulling van dagbesteding, begeleiding naar artsen, fysiotherapie, overleg met familie etc. al naar gelang de behoefte. Curatele: een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap.